Privacyverklaring

PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van NOS-DESIGN, gevestigd te Den Haag en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27309359
(hierna: "NOS-DESIGN"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens
NOS-DESIGN verwerkt wanneer u onder andere de website https://nos-design.nl
bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
In deze privacy policy wordt de website https://nos-design.nl aangeduid als: onze
website.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer u onze website bezoekt vraagt NOS-DESIGN (mogelijk)
persoonsgegevens van u indien u:
(a) leverancier of afnemer bent;
(b) een aankoop doet of een dienst afneemt.
1.2 Daarnaast verzamelt en gebruikt NOS-DESIGN persoonsgegevens over
bezoekers van de website door middel van:
(a) cookies.
1.3 NOS-DESIGN verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) gegevens over uw aankopen;
(f) gegevens over afspraken.
1.4 NOS-DESIGN gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
(b) de website te optimaliseren.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1 NOS-DESIGN gebruikt op haar website cookies. Voor meer informatie over
het gebruik van cookies door NOS-DESIGN en voor het instellen van uw
toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de
cookie-manager (contact@nos-design.nl).
2.2 Wanneer in het kader van het gebruik van cookies informatie wordt
geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering
van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst,
wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie
daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen
van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

3.1 U kunt contact opnemen met NOS-DESIGN via contact@nos-design.nl
voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop NOS-DESIGN
persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die NOS-DESIGN met betrekking
tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door NOS-DESIGN.

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

4.1 NOS-DESIGN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze
privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan
noodzakelijk.
4.2 NOS-DESIGN heeft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen
geïmplementeerd:
(a) beveiliging van verbindingen.

5. DERDEN

5.1 NOS-DESIGN zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u
daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of NOS-DESIGN
daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

6.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen
onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk
leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de
bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit
Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE

7.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte
gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor
uw persoonlijke levenssfeer.

8. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

8.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de
toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy
regelmatig te bekijken.

©2024, NOS-DESIGN te Den Haag